Home / Engineering

Engineering

Voor elke opdracht kunnen vele oplossingen worden gezocht. Het is de kunst om die oplossing te bieden die het meest geschikt is voor de klant. Deadlines en budgetten moeten gerespecteerd worden. Daarom wordt er soms juist niet gekozen voor de meest complete oplossing maar voor een meer standaard (en dus eenvoudigere) oplossing die uiteraard ook voldoet aan de gestelde eisen. Bijvoorbeeld het integreren van bestaande componenten (koopdelen) in een nieuw te ontwerpen produkt is een goede manier om de kosten binnen het gestelde budget te houden. Een juiste keuze binnen een acceptabele tijdslimiet voorkomt onnodig overschrijden van het gestelde budget. Dit is een deel van de opdracht die Viavorm zichzelf stelt aan het begin van een produktontwikkelingstraject.

Fan met complexe dubbelgekromde vlakken. Ter vervanging van een metalen fan. Ondernemingen die het hele ontwerp- en produktie traject willen uitbesteden, zijn niet genoodzaakt zelf alle afzonderlijke projectaannemers aan te sturen. Viaorm kan namelijk als intermediair een centrale functie vervullen. De opdrachtgever krijgt zo ้้n aanspreekpunt. Hierdoor kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden en kunnen de communicatielijnen zo kort mogelijk blijven.

One stop shopping Ontwerptechnisch inzicht Een benadering met fantasie en zonder vooroordelen is onmisbaar, met name in de ori๋nterende fase van een ontwerpproces. De mensen van Viavorm beschikken over deze eigenschap welke ze combineren met een gedegen kennis van techniek in al zijn facetten. Zo wordt een eindresultaat neergezet dat u van ons verwacht.

Top